تماس با دکتر

آیکن ساعت کاری

ساعات کاری

ساعات کاری مطب:
روزهای زوج ۴تا۸
زمان پاسخگویی به تلفن :
۹ صبح تا ۹ شب بجز ۵شنبه و جمه

مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت
از طریق فرم تماس اقدام نمایید